Språk, litteratur, historia och religion

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen SPRÅK, LITTERATUR, HISTORIA OCH RELIGION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 9 svenska sidor som är taggade med SPRÅK, LITTERATUR, HISTORIA OCH RELIGION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Mittuniversitetet stärker världsledande forskning inom religionsvetenskap

Forskning om fornegyptisk religion ger för första gången Mittuniversitetet tillträde till spetsforskningsprogrammet Pro Futura. Det är...

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkninge...

Yrkesutbildningar utan teoretiska ämnen ger sämre läsförmåga i vuxenlivet

En färsk nordisk studie visar att läsförmågan är märkbart högre hos de som läst allmänna ämnen i sin yrkesutbildning jämfört med de som inte gjort...

Karolinernas våldsamma vardag

Hur såg den vanliga soldatens liv ut i den karolinska armen? Magnus Perlestam, docent i historia vid Mittuniversitetet, har i sin nya bok ”Det lilla...

 • Magisterprogram i religionsvetenskap

  16 april - 2019

  I detta program fördjupar du dig i världens olika religioner – som Västerlandets och Främre orientens antika religioner, Sydasiens klassiska religioner...

 • Magisterutbildning med inriktning mot historia

  16 april - 2019

  Magisterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som i sin tur möjliggör förståelse...

 • Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier

  16 april - 2019

  Magisterutbildningen i engelska avser att ge dig teoretiska och metodiska färdigheter i engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap samt att...

 • Magisterutbildning i svenska språket

  16 april - 2019

  Magisterutbildningen i svenska språket syftar till att ge dig fördjupade ämneskunskaper, förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt arbete samt...

 • Magisterutbildning i litteraturvetenskap

  16 april - 2019

  Litteratur är för viktigt för att reduceras till tyckande. Vår magisterutbildning ger dig litteraturkunskap på avancerad nivå. I centrum av utbildningen...