Mittuniversitetet i Almedalen 2019

Spara favorit 2 maj maj 2019
Vid ett av seminarierna under fjolåret medverkade rektor Anders Fällström samt Johanna Ojala, idrotts- och medieprofil, Knut Rost, vd Diös Fastigheter och Karin Mattsson Weijber, ordförande World Championships Region WCR2019. Foto: Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet finns på plats i Almedalen 2019 för att lyfta fram några av våra ledande forskningsområden. Universitetet arrangerar både egna programpunkter och deltar i andras seminarier under Almedalsveckan.

Genom att lyfta fram strategiska delar ur vår forskning som svarar mot aktuella samhällsutmaningar vill vi öka kunskapen om Mittuniversitetet bland beslutsfattare, politiker, medier och allmänhet. 

Mittuniversitetets program

Tid: 3 juli, kl 9-15.15
Plats: Campus Gotlands, sal B51

09.00-09.45 Ökade risker när svårt sjuka patienter förflyttas i en ansträngd vårdkedja - hur kan detta undvikas?

Medverkande forskare:
Marie Häggström, Mittuniversitetet
Lilly-Mari Sten, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

10:00-10.45 Fjärrstyrd flygledning och övervakning - hur kan forskningen påverka framtidens flygplatser?

Medverkande forskare:
Benny Thörnberg, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

11:00-11.45 Medieskuggan på landsbygden i fokus - hur bevakas lokala frågor när traditionella medier utmanas?

SVT Forum spelar in och sänder seminariet i efterhand.

Medverkande forskare:
Elisabeth Stûr, Mittuniversitetet
Lottie Jangdahl, Mittuniversitetet
Asta Cepaite Nilsson, Lunds universitet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

12:30-13:15 Sveriges skogar brann och mängder av frivilliga strömmade till, men var hjälpen alltid välkommen?

SVT Forum spelar in och sänder seminariet i efterhand.

Medverkande forskare:
Linda Kvarnlöf, Mittuniversitetet
Roine Johansson, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

13:30-14:15 Kan levande organismer både avgifta Östersjöns bottnar och skapa nyttiga produkter för samhälle?

Medverkande forskare:
Anders Jonsson, Mittuniversitetet
Börje Norlin, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

14.30-15.15 I väntan på nästa OS - vad får Sverige egentligen ut av stora idrottsevenemang?

Medverkande forskare:
Martin Wallstam, Mittuniversitetet
Kai Kronenberg, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

Skolledardagen, 2 juli

Under Almedalsveckan arrangerar Mittuniversitetets Rektorsprogram tillsammans med övriga lärosäten som har rektorsprogram Skolledardagen. Det sker den 2 juli på Campus Gotland. 

Program

Tid: 2 juli, kl 9-16.00
Plats: Campus Gotlands, sal B51

09.00-09.45 Förskolerektorn – en riktig rektor?

Medverkande forskare:
Maria Styf, Mittuniversitetet
Moderator: Anders Arnqvist 

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

09.50-10.20 Skolledares redskap för lärares samarbete

Medverkande forskare:
Ulf Blossing och Mette Liljeberg, Göteborgs universitet
Moderator: Ulf Leo

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

10.30-11.00 Rektor i förskolan. Om förändrade villkor och uttryck för ledning och styrning av förskolans verksamhet

Medverkande forskare:
Anders Arnqvist, Uppsala universitet
Moderatorer: Ebba Hildén och Emelie Johansson

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

11.10-11.40 Hur skapas ett hållbart skolledarskap?

Medverkande forskare:
Ulf Leo, Umeå universitet
Moderator: Pia Skott

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

11.50-12.20 Vad kan och gör rektorer när de gör och kan vad de förväntas göra och kunna?

Medverkande forskare:
Pia Skott och Niclas Rönnström, Stockholms universitet
Moderatorer: Ulf Blossing och Mette Liljeberg

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

12.30-13.00 Rektorer i förskolan – ett uppdrag i förändring

Medverkande forskare:
Ebba Hildén och Emelie Johansson, Karlstads universitet
Moderator: Maria Styf

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

13.30-14.30 Paneldebatt: Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Moderatorer: Göran Bostedt, Mittuniversitetet och Pia Skott, Stockholms universitet.

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Föreläsning med Professor Qing Gu, London Centre for Leadership in Learning: "Eight Strong Claims about Successful School Leadership"

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

 

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.