Integration, inkludering, flyktingfrågor

Spara favorit 29 jun juni 2016
 Internationalisering

Experter med kunskaper om integration ur olika synvinklar.

Experter integration, inkludering och flyktingfrågor

Minna Lundgren

Minna Lundgren

Minna Lundgren är doktor i sociologi och forskar bland annat om frågor som rör internationell migration med fokus på internflyktingar och etniska konflikter, Kaukasus (framförallt Georgien/Abkhazien) och gränsproblematik. Hon arbetar också med projekt som handlar om flyktingar och integration på lokal nivå i Sverige.

Katarina Giritli Nygren

Katarina Girtili Nygren

Katarina Girtili Nygren är docent i sociologi – forskar bland annat om EU-migranters situation, Svenska kommuners hantering av EU-migranter kopplat till risk och trygghet.

Örjan Sundin

Örjan Sundin

Örjan Sundin är professor i psykologi och forskar bland annat om posttraumatisk stress, integration och livskvalitet, metoder för välbefinnande, modell för mottagande.

Gustav Lidén

Gustav Lidén

Gustav Lidén är docent i statsvetenskap. Forskar bland annat om etableringsreformen på regional nivå, invandring till jobb, flyktingars livssituation. Lokal flyktingpolitik och användningen av informationsteknologi i lokala politiska processer.

Anna Olofsson

Professor Anna Olofsson - samarbetsprojektet ”Innanförskapsakademin”: en introduktion av nyanlända på arbetsmarknaden genom anpassade insatser.

Jessica Jönsson 300p

Jessica H Jönsson

Jessica H Jönsson, doktor i socialt arbete, forskar bland annat om globala sociala problem och lokala konsekvenser, internationell migration samt flyktingmottagande och socialt arbete.

Mats Blid

Mats Blid

Mats Blid, doktor i socialt arbete, forskar bland annat om hemlöshet och utvärdering av nya metoder för att bättre inkludera hemlösa och immigranter.

Eija Viitasara

Docent Eija Viitasara forskar bland annat om äldre migranters hälsa och välbefinnande. Det sker i samarbete med forskarna Bahareh Eslami, professor Gloria Macassa och professor emeritus Joaquim Soares.

Heidi Carlerby

Heidi Carlerby, doktor i hälsovetenskap forskar bland annat om hälsokommunikation som en del av samhällsorienteringen för nyanlända, hälsofrämjande aktiviteter samt forskning om nyanlända i relation till ett inkluderande och hållbart arbetsliv.